Instruktážní videa

Dlouhodobě spolupracujeme se spolkem Diagnóza leukemie, z.s. - pacientská organizace.
Spolek Diagnóza leukemie je pacientskou organizací - iniciativou nemocných a jejich rodinných příslušníků v roli pečovatelů. Reprezentuje názory a stanoviska pacientů s leukemiemi při jednání s lékařskými společnostmi a zdravotnickými institucemi. Svojí činností přispívá též ke zlepšování podmínek pro budoucí léčbu těch, kteří zatím ještě nebyli diagnostikováni. Odborným garantem spolku jsou lékaři Poradní rady, kteří projevili zájem svým autorským podílem na vzdělávacích programech spolku přispět ke zlepšování informovanosti pacientů s leukemiemi.

Naše video-knihovna pro pacienty: https://www.youtube.com/channel/UCC51kFNh_cPDg9A4vS50Y9Q/playlistsNADĚJE - KDYŽ SESTAVUJEME KŮRY (Instruktážní DVD)

Světový den CML v laboratoři
Další významný projekt pro pacientskou organizaci Diagnóza leukemie, z. s. - edukační videa z laboratoří ÚHKT Praha:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZpMSlgWJKrMeay2oohN_6evPioAH30zP

VITAPUR spol. s r.o.
Instruktážní video o poskytování profesionální a domácí péče.

Baxter CZECH spol. s r.o.
Instruktážní videa pro společnost BAXTER CZECH spol. s r. o. (2017)
                     
Fakultní nemocnice Hradec Králové                                           Nemocnica svätého Michala Bratislava

Diagnóza leukemie, z.s.
Dlouhodobě spolupracujeme se spolkem Diagnóza leukemie, z.s. Naše edukační videa pro pacienty:
Gonap 5Pb - čistírna odpadních vod
GONAP 5Pb -  Funkce čistírny, zapojení a seřízení ČOV   /  GONAP 5Pb - Grafické instruktážní video - Usazení ČOV
     


Výuková DVD pro SOŠ Boskovice (2015)Suprane (desfluran, USP), těkavá kapalina pro inhalaci (2014)
Suprane (desfluran, USP) je indikován jako inhalační prostředek pro indukci anestezie pro ústavní
a ambulantní chirurgii u dospělých. Výuková videa pro společnost BAXTER CZECH spol. s r. o.:
          

Vybrané technické profese a řemesla (2014)
Instruktážní DVD vybraných technických profesí a řemesel (2014)

Instruktážní DVD vybraných technických profesí a řemesel. Zadavatelem byla Okresní hospodářská komora Karviná.
Projekt byl vytvořen pro žáky základních škol a jeho cílem bylo seznámit je s tradičními technickými profesemi a řemesly.

Komentář čtou: Klára Issová a Martin Dejdar

Hutník: 

Kameník:

Kovář:

Nástrojař:

Obuvník:

Operátor výrobní linky:

Slévač:

Tesař:

Tiskař:

Valcíř:Ekona (2011)
Instruktážní video o důmyslném zařízení firmy EKONA. Ropák je skimerový sběrač ropných látek. Sbírá z nezčeřené hladiny ropné látky, které jsou lehčí než voda. (Nafta, lehké topné oleje, motorové oleje, rostlinné a živočišné tuky).Další instruktážní a výuková videa
Cesta tam a zase zpátky  (Pro Fontis Production)
Dřevařská akademie (Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s.)  (Pro Public Service s.r.o.)

cafilm.cz

Kontaktujte nás

Kamil Šlapal ǀ Craft Art Film

kamil.slapal@cafilm.cz

+420 608 852 736

fb