Kronika vzpomínek - příběhy místních pamětníků

  • Audiovizualní projekt Kronika vzpomínek cílí na místní obyvatele a na prohloubení jejich vztahu k obci. Ve spolupráci se starosty a kronikáři zaznamenáváme příběhy zdejších obyvatel. Ti vzpomínají na svůj život v obci a na místní tradice a zvyky. 
    Tyto vzpomínky bývají velice cenné a je velmi žádoucí uchovat je pro další generace.

cafilm.cz

Kontaktujte nás

Kamil Šlapal ǀ Craft Art Film

kamil.slapal@cafilm.cz

+420 608 852 736

fb