Kronika vzpomínek - příběhy místních pamětníků

 • Audiovizualní projekt Kronika vzpomínek - příběhy místních pamětníků cílí na místní obyvatele a na prohloubení jejich vztahu k obci. Ve spolupráci se starosty a kronikáři zaznamenáváme příběhy zdejších obyvatel. Ti vzpomínají na svůj život v obci a na místní tradice a zvyky. 
  Tyto vzpomínky bývají velmi cenné a je tedy důležité uchovat je pro další generace.
 • Kronika vzpomínek na You Tube
 • Kronika vzpomínek na Facebooku

  Od roku 2024 projekt běží v rámci spolku
  Kronika vzpomínek z.s.
  Číslo účtu: 2102762240/2010  |  IČO: 19786271

  Účelem spolku je zaznamenání a uchování vzpomínek pamětníků vztahujících se ke konkrétní lokalitě audiovizuální formou a šíření osvěty
  o nutnosti zachování kulturního dědictví a tradic pro příští generace.

 • Předmět činnosti spolku Kronika vzpomínek z.s.:
 • Ve spolupráci s jednotlivými obcemi zaznamenávání a zpracování vzpomínek pamětníků (lokální historie, tradice, kulturní dědictví)
  v audiovizuální podobě pro další využití v příslušné lokalitě.
 • Tvorba audiovizuálních záznamů vzpomínek pamětníků a jejich propagace.
 • Realizace osvětové činnosti - zveřejňování materiálů, podpora jednotlivých obcí v záměru
  uchovávat kulturní dědictví pro příští generace (osvětová kampaň).
 • Rozvoj povědomí o nutnosti zachování kulturního dědictví a tradic pro příští generace.
 • Spolupráce s dalšími institucemi v lokalitě, regionu (muzea, školy, matriky, organizace zabývající se podobnou tématikou atd.)

cafilm.cz

Kontaktujte nás

Kamil Šlapal ǀ Craft Art Film

kamil.slapal@cafilm.cz

+420 608 852 736

fb